úryvky z kronik

Mlýn v Dluhonicích

Založen byl ( tak aspoň ve svých zápisech uvádí poslední jeho majitel Vincenc Horák)

pod Velkým rybníkem roku 1709 Jiříkem Libosvárským.

Byl prý dřevěný a teprve mlynář Špaček vystavěl jej z kamene.

V roce 1912 mlynář Horák pro hmotnou tíseň prodal mlýn přerovské továrně hnojiv

a ta si v něm postavila vodní turbínu pro výrobu elektřiny k osvětlení továrny.

 

Stará zvonice

 

 

 

Hřbitov

S výstavbou pomýšlela obec již mnoho  let.

Začátek stavby, byl učiněn tím, že obecní zastupitelstvo 8. března 1926 ujednalo vyhledat vhodný pozemek.

Pro zřízení hřbitova byla zvolena komise, která na schůzi 27.5.1926 zastupitestvu navrhla, aby byl koupen na Drahách od Josefa Hanzlíka čp. 1 pozemek měřící asi 10 árů a vedlejší pozemek Antonína Davídkačp. 6 stejněvelký po 5.000,-

Se jmenovanými rolníky bylo tedy vyjednáno a dodatečně 11. července 1926 usneseno koupit od Josefa Hanzlíka za stejný peníz ještě zbývající část jeho pozemku. Zároveň bylo rozhodnuto, že se má se stavbou začít bez odkladu, hřbitov bude majetkem obce, situační plánek že se dá nakreslit úřednímu geometru Nitschovi z Přerova a stavební plán staviteli Kummerovi z Bochoře.

Dne 7. října 1926 bylo rozhodnuto vypůjčit si na stavbu 60.000,-, postavit na hřbitově dvě budovy, t.j. márnici a pitevnu a pro hrobky vyhradit místo jednak po obou stranách brány hřbitovní, jednak po levé zdi ohradní. Proti původnímu úmyslu nebyla stavba v tomto roce započata, protože nebylo dosaženo dohody s prodávajím Antonínem Davídkem. Ten totiž spojoval odprodej svého pozemku s podmínkou, že pro hrobku jeho rodiny bude místo necháno na 100 let bezplatně a on částku za místo z kupní ceny odečte, kdežto obec souhlasila s bezplatným ponecháním místa pouze na 40 let.

Dne 17. května 1927 bylo vypsáno nabídkové řízení a 6. června bylo zadáno provedení stavby staviteli Josefovi Köhlerovi z Přerova za 31.500,-Kč, z čehož nebyl obsažen náklad na železnou bránu a železný plot v průčelí. Současně mu bylo zadáno zřízení studny před hřbitovem za následující cenu:

do hloubky 6m - 815,-Kč, do hloubky 8m - 1555,-Kč, a do hloubky 10m 2883,-Kč.

Hřbitov vystavěn byl v červnu a červenci 1927 a ještě před dokončením byla na něm 15. července pochována podruhyně Celestýna Chytilová - vdova po bývalém železničáři Josefu Chytilovi, a 29. července domkařka Antonie Sintrová čp. 37.

Církevní svěcení se rozhodnutím obecního zastupitelstva nekonalo, pouze při svěcení kaple byl vysvěcen kříž, který sej s dasavadního místa u školy byl přemístěn. Dne 15. listopadu 1927 bylo usneseno vysadit před branou 2 smuteční vrby a vonné jedle, na hlavní alej akáty a kolem kříže 4 lípy. Dále ustanoveno:

Místo pro rodinný hrob na dobu 20 let za poplatek 20 - 40 Kč, pro hroby na 50 let za poplatek 50Kč za každý m3 výkopu. Pro evidenci hrobů objednáno 100 litinových číslovek.

Poplatek za vykopání hrobu: pro dítě 15 - 25,-Kč; pro osobu dospělou 30 - 50,-Kč. Hrobníkem a obecním sluhou byl ustanoven malorolník František Suchomel

čp. 42. Na přání některých rodin uskutečnilo se v roce 1930 převezení ostatků svých příbuzných ze hřbitova v Předmostí do Dluhonic. Obecní úřad dal k vykopání souhlas a vyslal k němu úředního lékaře. Do konce roku 1960 dle záznamů Antonína Davídka, zde bylo pohřbeno 299 lidí. Ve stejném roce bylo po obouch stranách cesty ke hřbitovua kolem hřbitovní zdi vysazeno 97 japonských modřínů.