Obec Dluhonice má několik kronik uložených v Okresním archivu v Přerově - Henčlově:

 

Obecní kronika

  

Obecní kronika I.díl     od roku 1899 - 1914                   Obecní kronika III. díl od roku 1938 - 1994

                     II. díl od roku 1914 - 1937                                             IV. díl od roku 1995 - dosud

 

Školní kronika I. – III. díl

 

od roku 1874 - 1921                            od roku 1922 - 1937                        od roku 1940 - 1945

Obec Dluhonice má i několik dalších kronik:

  1. "Slavnostní kroniku" založenou u příležitosti otevření kulturního domu dne 12.9.1969.

        Původně do ní byl zachycován kulturní progam v kulturním domě, později byla používána jako podpisová kniha při různých výstavách.

        Naposledy byla použita při sjezdu rodáků v roce 2009 pro podepisování zůčastněných rodáků.

       2. Kronika sboru občanských záležitostí obce Dluhonic

        sloužící k účelům zápisným při příležitostech rodinných.

        Na ni navazovala kronika Výboru žen, kde byly rovněž znamenány významná jubilea                   

 

 

Svou knihu zápisů, sloužící i jako kronika má Sbor dobrovolných hasičů vedenou od založení v roce 1904.

Své kroniky měla i pionýrská organizace, Český červený kříž a svaz žen, jejich trvání ale nebylo dlouhé a je popsáno pouze několik stran.