Vpravo bývalá Ondruškova hospoda č.p 44, vlevo sklep pod kaplí - bývalý nucený výsek